Novinky

Kontakt

Mgr. Jana Válková

Adresa:

Na Konečné 32
Opava - Komárov
74770

IČO:

68326408

E-mail:

jana.valkova@korektury-jv.cz

Telefon:

          606 716 233Nabízím komplexní jazykové korektury,

tj. celkovou kontrolu česky psaného textu, která zahrnuje tyto základní typy korektur:

  • pravopisná a gramatická korektura textu  = základní typ, tj. kontrola a následná oprava pravopisných chyb (např. i/y, velká/malá písmena, interpunkční znaménka), morfologických chyb (např. chyby ve skloňování, časování), syntaktických chyb (špatný slovosled, chybné předložkové vazby, stavba věty a souvětí), ale také překlepů a typografických chyb

  • stylistická korektura textu  = základní + rozšířená o kontrolu stylu textu, tj. správná volba jazykových prostředků v závislosti na zaměření, funkci, povaze textu, dále také terminologická a věcná kontrola

Korektura textu zahrnuje standardní kontrolu bez hlubších zásahů do obsahové stránky, pokud Váš text bude vyžadovat náročnější úpravy, budu Vás kontaktovat.

Jazykové korektury textů poskytuji:

  • soukromým osobám - podnikatelům, novinářům, studentům (opravím jejich bakalářské, diplomové, disertační, seminární práce ad.)

  • firmám a institucím (provedu korekturu článků, prospektů, reklamních a propagačních textů, obchodních dopisů apod.)

  • vydavatelstvím a nakladatelstvím (pracuji s knihami, časopisy, různými publikacemi, sborníky apod.)

Jazykové korektury textů provádím:

  • v elektronických dokumentech - přímo do textu (pracuji s mnoha formáty, např.: txt, rtf, doc, odt, pdf)

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | výměna odkazů